OPEN LIBRARY SCHEDULE

      - Regular opening schedule

        Monday - Friday: 7:00 - 19:00

        Saturday: 8:00 - 12:00

      -Enhanced opening calendar

        Monday - Friday: 7:00 - 20:00

        Saturday: 8:00 - 12:00 (morning)

                  13:00 - 17:00 (afternoon)

27

Jun

Workshop: “Từ Đại sứ Văn hóa đọc, tôi đã trở thành tác giả viết sách n...

Ngày 30/6/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức works...

02

Jun

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Trường Quốc tế năm 2023” và chuỗi hoạt độ...

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tổ chức Cu...

16

May

Thông báo về việc mở cửa tăng cường phục vụ bạn đọc của Thư viện Trườn...

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường Quốc tế năm học 2022-2023, Phòng...